missing image missing image missing image missing image
Реф.№ CRESF/Bl-051

ЕКСПЕРТ СГРАДЕН ФОНД За гр. Благоевград

Архитектура и строителство / Постоянна работа / Благоевград

Основни задължения:

• Подпомага и участва в процеса по изготвяне и поддържане на актуална техническа документация за сградния фонд (документи за собственост, скици, данъчни декларации и др. подобни).

• Осъществява представителство на Дружеството по въпроси свързани с дейността на Отдела, пред органите на държавни институции и администрация, общински администрации и др.

• Участва в управлението на офис/работни площи във връзка с изискванията за ползване;

• Координира и следи за изпълнението на договорите за доставки на материали и услуги свързани с комунални услуги, договори за наем и др.

• Следи за законовите регламенти и актуалната нормативна уредба, свързана с управлението  и експлоатацията на сградите;

• Осигурява контрол и присъствие в обектите и помещенията  обслужвани от звеното, при извършване на дейности по техническа поддръжка, почиствания, ремонти, премествания на работни места и т.н.

• Изготвя качествено и навременно заявки за избор на доставчици на материали и услуги.

 

Изисквания:

  • Висше/Средно професионално строително или техническо образование, и/или Висше образование с насока „Фасилити мениджмънт“;
  • Опит на подобна позиция е препоръчителен;
  • Познаване на законовите и нормативни документи, касаещи предмета на дейност на звеното;
  • Добри комуникативни умения и инициативност;
  • Умения за работа в екип и решаване на поставени задачи в динамична среда;
  • Добра компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD;
  • Шофьорска книжка – кат.B (активен шофьор).
  • Добро владеене на английски език се счита за предимство

 

Място на работа: гр. Благоевград

 

Моля, изпращайте автобиография с посочен Реф. № CRESF/Bl-051 на електронен адрес: careers@cez.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 24.05.2019 г.

 

Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко  право по отношение на  Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

 

Всички свободни позиции