missing image missing image missing image missing image
Реф.№ CREMA/Sf-122

Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи в аварийна служба

Електроенергетика / Постоянна работа / София

Основни задължения:
• Участва в поддържането и експлоатацията на ел.съоръжения;
• Отговаря за качеството и времетраенето на електромонтажните работи;
• Отговаря за културата на обслужване на потребителите
• Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите, вкл. и извън рамките на установеното работно време;
• Извършва оперативни превключвания в мрежи СрН под ръководството на дежурния диспечер в ОДЗ.
• Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване съоръжения;
• Извършва огледи и обходи, профилактика и текущо поддържане на съоръженията;
• Участва в домашни дежурства по график;
• Изписва и отчита материали при електромонтажните дейности.

Изисквания:
• Средно електротехническо образование;
• Опит на подобна позиция - минимум 3 год.
• Трета квалификационна група по ТБ;
• Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор;
• Умения за работа в динамична среда;
• Умения за работа в екип.
• Добра комуникативност.
Работа в сферата на енергетиката ще се счита за предимство;
Познаване правилата за текущо поддържане и ремонт на съоръженията ще се счита за предимство.

Месторабота:
• гр. София 
Моля, изпращайте CV с посочен Реф.№ CREMA/Sf-122 
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2019г.
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Всички свободни позиции