missing image missing image missing image missing image
Реф.№ CREM/Sf-103

Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. София

Електроенергетика / Постоянна работа / София

Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. София
Основни задължения:
• Участва в поддържането и експлоатацията на ел. съоръженията;
• Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на потребителите;
• Отговаря за техническото състояние на зачислените му за обслужване съоръжения;
• Извършва огледи и обходи, профилактика и текущо поддържане на съоръженията;
• Участва в домашни дежурства по график;
• Извършва оперативни превключвания в мрежи СрН под ръководството на дежурен диспечер;
• Отговаря за качеството и времетраенето на електромонтажните работи;
• Изписва и отчита материали при електромонтажните дейности.

Изисквания:
• Средно електротехническо образование;
• Опит на подобна позиция - минимум 1 год.;
• Познаване правилата за текущо поддържане и ремонт на съоръженията ще се счита за предимство.
• Трета квалификационна група по ТБ;
• Шофьорска книжка – „В“ категория, активен шофьор;
• Умения за работа в динамична среда;
• Умения за работа в екип;
• Добра комуникативност.


Моля, изпращайте CV с посочен Реф.№ CREM/Sf-103.
Краен срок за подаване на документи: 31.10.2020 г.
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Всички свободни позиции