missing image missing image missing image missing image
Реф.№ CRSIED/Pl-175

Инженер енергиен диспечер за гр.Плевен

Електроенергетика / Постоянна работа / Плевен
Инженер енергиен диспечер за гр.Плевен
Основни задължения:

- Оперативно управлява разпределителна електрическа мрежа пряко чрез въведена автоматизирана система за диспечерско управление или чрез оперативния дежурен персонал на подстанциите ВН/СрН;
- Оперативно ръководи ликвидирането на нарушенията на нормалната работа на разпределителната мрежа ;
- Поддържа напрежението в разпределителната мрежа в определените граници;
- Ръководи извеждането от работа и обезопасяването на електрически съоръжения в разпределителната мрежа и дава разрешение за допускане на групи за работа;
- Събира и обработва информация за електрическите товари и електрическите схеми, данни за оборудването и състоянието на съоръженията в разпределителната мрежа, на уредбите със СрН в подстанциите ВН/СрН ;
- Предприема временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия по разпореждане на съответното Териториално Диспечерско Управление по предварително подготвена програма.

Изисквания:

- Висше техническо образование – бакалавър по електроенергетика;
- Опит в електроенергетиката - минимум 3 години;
- Пета квалификационна група по ТБ и ТЕ;
- Познания за електроразпределителните мрежи и устройства на подстанции ВН/ СрН.

Място на работа: гр. Плевен


Моля, изпращайте CV с посочен Реф. № CRSIED/Pl-175

Краен срок за предоставяне на документи 19.10.2020 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.Информираме Ви, че като администратори на лични данни дружествата на ЧЕЗ в България обработват, използват и съхраняват предоставените от Вас лични данни съобразно условията на Политиката за защита на личните данни на кандидати за работа на съответното дружество с цел осъществяване на подбор по настоящата обява, за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантират опазването им в тайна от трети лица. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Всички свободни позиции