missing image missing image missing image missing image
Реф.№ CRTMNN/Sf -039

Техник ел.машини и апарати /Мерене НН за гр. София

Електроенергетика / Постоянна работа / София

Основни отговорности:

- Осъществява качествено и в определените срокове монтаж и демонтаж на електромерите, часовникови превключватели и предпазители;
- Обезопасява електромерни табла против неправомерен достъп;
- Проверява техническата изправност на таблата, на ел. измервателните уреди, както и
правилността на схемните връзки, като при необходимост отстранява констатираните неизправности;
- Прекъсва и възстановява ел. захранването на потребители с просрочени задължения;
- Oтчита ел. енергията на стопански потребители;
- Възстановява балансово мерене по трафопостове.

Изисквания:

- Средно електротехническо образование;
- Опит на подобна позиция минимум 3 год.;
- Четвърта квалификационна група по ТБ;
- Шофьорска книжка „В” категория;
- Добра компютърна грамотност;
- Умения за работа в екип.

Предимства:
- Средно електротехническо образование;
- Трета кв. гр. по безопасност на труда;
- Шофьорска книжка категория В;
- Опит в сферата на електроенергетиката.

Място на работа: гр. София


Моля, изпращайте автобиография с посочен Реф.№ CRTMNN/Sf -039.
Краен срок за подаване на документи: 31.05.2019г.
Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Всички свободни позиции