missing image missing image missing image missing image
Реф.№ CRTNTZ/Sf-078

Техник ел.системи контрол / НТЗ за гр.София

Електроенергетика / Постоянна работа / София

Основни задължения:

- Извършва проверки по разкриване на неправомерно потребление на ел.енергия
- Оказва съдействие на държавни и контролни органи при разкриване и разрешаване на случаите на неправомерно потребление 
- Отговаря за икономическите резултати на сектора
- Управлява и отговаря за повереното имущество, техника и автомобили


Изисквания:

- Висше/средно електротехническо образование
- Четвърта квалификационна група съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ
- Много добри умения за работа с MS Office и SAP
- Професионален опит – минимум 3 години
- Шофьорска книжка – кат.В
- Комуникативни умения и работа в екип
- Работа в динамична среда

Място на работа: гр.София

Моля, изпращайте CV с посочен Реф. № CRTNTZ/Sf-078 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
Краен срок за предоставяне на документи: 19.07.2019 г.


Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяване на подбор по настоящата обява. и за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предостави личните Ви данни на трети страни, само когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Всички свободни позиции