missing image missing image missing image missing image
ЧЕЗ България ЕАД

Контакти

гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе” № 159

 

careers@cez.bg stajanti@cez.bg


С изпращане на настоящата форма за контакт се съгласявате предоставените с нея лични данни да се обработват във връзка с поставената от Вас тема.

Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД като администратор на лични данни ще обработва предоставените от Вас лични данни за осъществяване на посочената по-горе цел, но не по-дълго от 6 месеца след приключване на свързаните с това дейности. Личните Ви данни ще бъдат обработвани в съответствие с действащата нормативна уредба и предоставяни на трети страни, само ако “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Всяко Ваше право по отношение на предоставените лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, за дружеството ЧЕЗ ИКТ България АД, което е оператор на информационните системи, както и за дружеството ЧЕЗ България ЕАД, към което е назначено Длъжностното лице по защита на личните данни.

Свържете се с нас
captcha_img Попълни текста *