missing image missing image missing image missing image
ЧЕЗ България ЕАД

Контакти

гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе” № 159

 

careers@cez.bg stajanti@cez.bg


Предоставените във формата за контакт лични данни ще бъдат обработвани с цел изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и ще бъдат използвани за удостоверяване на Вашата самоличност и надлежното разглеждане на Вашето искане. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи за периода на разглеждане на Вашето искане и в срок до 5 години от подаването на Вашето заявление, с цел осигуряване на съответните доказателства при започваненаевентуалнисъдебниилиадминистративни процедури. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, за дружеството ЧЕЗ ИКТ България АД, което е оператор на информационните системи, както и за дружеството ЧЕЗ България ЕАД,къмкоетоеназначеноДлъжностното лице по защита на личните данни.
Свържете се с нас