Как работим в ЧЕЗ

Успехът е нещо, което се нуждае от отговорна,
всеотдайна и упорита работа. И от още нещо, изключително важно:
споделяне на корпоративната култура

missing image missing image missing image missing image
missing image missing image missing image missing image

Нашите пет принципа

Тези принципи са в сърцата на служителите на ЧЕЗ и са в основата на корпоративната култура и ценности

  • БЕЗОПАСНОСТ
  • ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
  • СЪТРУДНИЧЕСТВО
  • ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
  • НОВАТОРСТВО

 

ЧЕЗ Груп е на българския енергиен пазар от 2004г., като включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България” АД, лицензирания търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. Дейността на всички дружества от Групата в страната се управлява и координира от „ЧЕЗ България” ЕАД.

При нас работят над 3300 служители с различна професионална и образователна подготовка – електротехнически специалности, финанси, счетоводство, икономика, информационни технoлогии, администрация, дизайн и др.
Компанията обслужва 2.2 милиона клиенти и притежава електроразпределителна мрежа с обща дължина над 57 000 км.

 

Има работа и има работата на живота Ви. Втората е тази, върху която оставяте отпечатъците си, която Ви вдъхновява и Ви изпълва с енергия. Този вид работа, с която никога не правите компромис. За която бихте жертвали уикенд. Този вид работа можете да работите в "ЧЕЗ"!


Уверяваме Ви, че можете да разчитате на колегиалността, коректността и подкрепата на всички служители и мениджъри в компанията, както и на екипа на дирекция „Човешки ресурси“. А ние разчитаме на Вашата отговорност и всеотдайност.  Уверени сме във Вашите умения, способности и възможности.
Успехът е нещо, което се нуждае от отговорна, всеотдайна и упорита работа. И от още нещо, изключително важно: споделяне на корпоративната култура. Да притежаваш такава култура означава да осъзнаваш, че всичко, което правиш в деловото си ежедневие, рефлектира върху цялата компания.


Всяка голяма компания се състои от отделни личности – работници и служители, които имат различни интереси, мечти и планове, притежават различни способности и опит. За да действаме като екип, трябва да сме обединени от съпричастността към компанията, от отношението към клиентите и околната среда. Всичко това създава нашите фирмени ценности, нашите принципи, които са израз на това как искаме останалите да ни възприемат като компания и като личности.

Партньори