missing image missing image missing image missing image
22.01.2019

Активно участие в обученията по проекта „Уча и се развивам в ЧЕЗ“

Служители на ЧЕЗ взимат активно участие в обученията по дигитални компетенции. През седмицата 21-25 януари започна и обучението по MS Access, което продължава две седмици.

ЧЕЗ се доверява на екипа на New Horizons за обученията за дигитални компетенции по проекта ОПРЧР „Уча и се развивам в ЧЕЗ“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Колегите, които взимат участие в проекта, накрая получават и своите сертификати за успешно преминаване на курса.

До момента 85 служители на ЧЕЗ успешно преминаха обученията по дигитални компетенции, а до края на проекта ще се обучат още 115 души. Поздравяваме всички колеги за инициативността и активното участие и им пожелаваме успех!