missing image missing image missing image missing image
16.03.2017

Център за професионално обучение към ЧЕЗ България

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към ЧЕЗ България притежава безсрочна лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии и 14 специалности.

Нашите преподаватели по теория и практика са доказани професионалисти, с висока експертиза и опит в енергетиката.

Модерната учебна база на ЧЕЗ предоставя на обучаващите се отлична възможност да получат, практикуват и усъвършенстват своите професионални знания и умения.


Какво може да получите?

 • Възможност да придобиете професионални знания и опит във водеща международна компания в енергетиката
 • Шанс за реализация на пазара на труда или организиране на собствен бизнес
 • Професионална квалификация – след проведено обучение и проверка на знанията

 

Какви документи издаваме?

 • Удостоверение за професионална квалификация с номенклатурен номер
 • Свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер
 • Свидетелство за правоспособност, в зависимост от професионалния курс
 • Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V

 

Как може да се запишете?

Кандидатите за обучение е необходимо да подадат в ЦПО следните документи:

 • Заявление за записване в курс за професионална квалификация
 • Документи за завършено образование и квалификационно ниво
 • Актуална снимка - два броя
 • Медицинско свидетелство

 

Контакти:

ЧЕЗ България ЕАД
1784 София, бул. Цариградско шосе №159,
Тел. +359 2 8959 377;
е-mail: meglena.velinova@cez.bg