missing image missing image missing image missing image
20.02.2020

ЧЕЗ Академия 5, Модул 4 Посещение на Подстанция Фестивална

На 20.02.2020 г. се проведе четвъртият модул от тазгодишното издание на ЧЕЗ Академия. Този път студентите посетиха Подстанция „Фестивална“ – на нейна територия бяха реализирани два от най-мащабните енергийни инвестиционни проекти на ЧЕЗ през изминалата година на обща стойност 6,3 млн. лв. Подстанция "Фестивална" осигурява електрозахранването на 40 хил. домакинства, фирми и институции. Студентите видяха едно от най-големите енергийни съоръжения на територията на столицата не само по конвенционалния начин – през човешкото око, но и чрез последните технологични инструменти, които колегите ни използват в ежедневната си работа. Колегите ни Росен Илиев – Ръководител Сектор Релейна защита и автоматика и Кирил Захаринов – Електромонтьор,ИПР на ЕЛМ/терм. и част.разр.-лаб.кола\р-л група ги запознаха с основни неща, свързани с подстанции и релейни защити. Посетиха командна и релейна зала. Разведоха ги в уредба 10kV,20kV и 110kV. Студентите имаха възможност да наблюдават манипулаторни операции в уредба средно напрежение на изводно поле, както и да видят как се работи с високо технологична камера за термовизия и устройство за улавяне на ултразвукови вълни.