missing image missing image missing image missing image
11.05.2020

ЧЕЗ Академия 5, Модул 6, „Работата на екипите в електроенергийната система по време на пандемия“

На 08.05.2020 г. се проведе онлайн Модул 6 от ЧЕЗ Академия 5. Темата беше „Работата на екипите в електроенергийната система по време на пандемия“ с водещ Величко Атанасов, Ръководител направление, Регион София област, Дирекция Експлоатация и поддържане. Темата е изключително важна, особено в специфичната ситуация, в която са засегнати всички сфери на ежедневието ни, а необходимостта от безпроблемно извършване на всички дейности, които ни засягат е от голямо значение.  Независимо от извънредната обстановка в световен план, работата на специалистите, поддържащи електроенергийната система, не прекъсва, защото екипите са на терен при необходимост и във връзка с непредвидени аварийни ситуации 24/7. Говорихме за това какви са новите предизвикателства пред тях, как протича работното им ежедневие и защо не губят искрата ентусиазъм, с която продължават да работят.