missing image missing image missing image missing image
19.02.2021

Експерти от ЧЕЗ Електро представиха на студенти спецификите при търговия с електроенергия в провелия се Модул 3 на ЧЕЗ Академия 6

На 18.02.2021 г. се проведе трети модул от шестото издание на ЧЕЗ Академия. Темата  бе свързана с търговията на електроенергия на свободния пазар. „ЧЕЗ Електро България“ АД е част от Групата на ЧЕЗ в България и е сред топ 5 на най-големите търговци на електрическа енергия в България.

Десимир Борисов от отдел Човешки ресурси в ЧЕЗ Електро представи дейността на Дружеството, обясни за различните лицензии, които притежава компанията, посочи каналите за комуникация между Дружеството и неговите клиенти. Николай Гавазки, ръководител на направление „Прогнози и балансиращи групи“, разясни на участващите в модула студенти спецификите при търговия с електроенергия, запозна ги с промените на свободния електроенергиен пазар и предимствата и рисковете, свързани с тях, очакванията за развитие на пазара.

Интерес предизвикаха и представените от експертите „зелени решения“, които компанията предлага, за да мотивира клиентите си да се стремят към енергийна ефективност и опазване на околната среда – кампании за разумно ползване на електрическа енергия, електронни фактури и др. Срещата завърши с дискусия и покана от страна на ЧЕЗ Електро към активните студенти, които планират да разработват студентски проекти, свързани с модерното развитие на електроенергетиката и електроенергийния пазар.