missing image missing image missing image missing image
11.05.2020

Електронни обучения за служители от ЧЕЗ

Всяка трудност, ражда възможност!

Следвайки стремежа си, да бъдем полезни, в периода 04.05 до 07.05.2020 година, Дирекция „Човешки ресурси“,  регистрира  787 онлайн обучения, на общо 363 служители на ЧЕЗ.

Обученията обхващат 17 различни теми, свързани с управлението на екип, мотивация на персонала, лидерство и емоционална интелигентност, бизнес етикет и комуникации, и др.

 

Вярваме,  че всеки човек, уважаващ себе си, не спира да инвестира в собственото си развитие и в желанието си да придобие нови знания, умения и способности.

 

Благодарим на колегите, за тяхната активност и им пожелаваме много забавни моменти!