missing image missing image missing image missing image
21.01.2021

Проведе се Модул 2 на ЧЕЗ Академия 6 - „Умни системи за дистанционно отчитане на електромери“

На 21.01.2021 г. се проведе първата среща за 2021 г. в ЧЕЗ Академия 6. Темата „Умни системи за дистанционно отчитане на електромери“ представи Николай Хараламбиев, ръководител отдел Дистанционно отчитане в Дирекция Мерене и управление на данни в ЧЕЗ Разпределение България АД. Студентите се запознаха с историята на отчитането и развитието на този сектор от електронергетиката през годините до днес. Бяха разгледани причините да се въведат т.нар. умни системи за дистанционно отчитане и ползите, които носят те – елиминиране на фактора на човешката грешка при снемане на данните, спестяване на време при отчитане, контрол върху включване и изключване на клиентите и не на последно място намаляване на нетехническите загуби. За да е възможно всичко това, разбира се, връзката между устройствата, осигуряваща преноса на данни, се обезпечава непрекъснато от колегите от това звено. От старта на проекта до момента са монтирани близо 380 000 „умни електромера“ на територията, на която оперира ЧЕЗ в България. В края на срещата студентите имаха възможността да зададат своите въпроси по темата, както и да научат за възможностите за стаж в тази област.