missing image missing image missing image missing image
23.04.2021

Проведе се Модул 5 от ЧЕЗ Академия 6 на тема „Нови и иновативни проекти в компанията“

На 23.04.2021 г. се проведе Модул 5 от ЧЕЗ Академия 6 на тема „Нови и иновативни проекти в компанията“. Гост лектор на онлайн срещата беше Минко Радевски, Ръководител Направление Направление „Мерене СрН и привилегировани потребители“, освен това и мениджър на проекта AGA  - Advanced Grid Automation. Бяха представени нуждите от изготвяне на цялостна стратегия за автоматизирано управление на мрежата, както и предварителната оценка на наличните системи и процеси преди стартиране на проекта. Участниците в срещата имаха възможността да разгледат структурата на автоматизираната система и да проследят различни сценарии, които биха се развили в реална работна среда и какво участие биха взели отделните структурни звена в компанията за разрешаването им. След основната презентация се проведе и дискусия относно дигитализацията и бъдещето в сектор Енергетика, плановете на компанията за развитие в областта и необходимостта от мотивирани млади кадри с интерес към технологиите.