missing image missing image missing image missing image
11.12.2020

Проведе се онлайн обучение на тема Технически мерки за безопасност при работа за ученици в дуална форма

Проведе се поредното онлайн обучение на тема Технически мерки за безопасност при работа, предназначено за ученици в 11 и 12 клас, дуална форма на обучение, от професионалните гимназии, партньори на ЧЕЗ в градовете София, Перник и Плевен. Водещ на обучението беше гл. инж. д-р Величко Атанасов, който представи в няколко части и темата за Електроенергийната система на България. В тази част се наблегна на организационните марки за безопасност и електрозащитните средства, които се използват при работа по електрическите мрежи. Взеха участие общо 23 ученици, като се включиха и заедно с техните преподавателите. Участниците изразиха благодарностите си, че имат възможността да се възползват от полезните обучения като форма на предаване на полезен професионален опит, въпреки невъзможността учениците да провеждат присъствено учебните си практики.