missing image missing image missing image missing image
02.02.2021

Проведе се поредният дигитален урок преди завръщането на учениците от дуална форма на обучение на работа

На 02.02.2021 г. се проведе поредният дигитален урок преди завръщането на учениците от дуална форма на обучение на работа. Величко Атанасов, Главен инженер методическо управление, Дирекция Експлоатация и поддържане, представи темата „Строително монтажни работи на вл. монтаж и изправяне на стълбове, монтаж на  изолатори и проводници“. Обсъди се организационната подготовка, вкл. подготвителните дейности, които се предприемат преди започване на същинската част. Бяха представени различните видове фундаменти, които се изграждат при монтирането на стълбове, като дейностите се онагледиха и с видео материали от реална работна среда. В дигиталния урок взеха участие ученици в дуална форма на обучение, които съчетават събирането на знания в професионалните гимназии с трупането на опит в реална работна среда, като служители в ЧЕЗ.