missing image missing image missing image missing image
26.01.2021

Проведе се поредният дигитален урок - „Заземителни инсталации на електрическите съоръжения СрН и НН“

На 26.01.2021 г. се проведе поредният дигитален урок на учениците в дуална форма на обучение, част от поредицата, която ЧЕЗ организира за тях. Темата „Заземителни инсталации на електрическите съоръжения СрН и НН“ представи Величко Атанасов, Главен инженер методическо управление в дирекция Експлоатация и поддържане на ЧЕЗ Разпределение АД. Това е поредният дигитален урок, който е специално подготвен за учениците, които се обучават в дуална форма в партньорските ни професионални гимназии и е част от поредица учебни материали, създадени от водещи обучители на ЧЕЗ. Съдържанието е застъпено и в учебната програма като доразвива наученото в училище и предоставя и практически опит от работното ежедневие.