missing image missing image missing image missing image
02.04.2021

Проведе се Тема 10 „Ел. енергия от възобновяеми енергийни източници. Влияние на ВЕИ генерациите върху разпределителните мрежи" от дигиталните уроци за ученици

На 01.04.2021 г. се проведе Тема 10 „Ел. енергия от възобновяеми енергийни източници. Влияние на ВЕИ генерациите върху разпределителните мрежи" от дигиталните уроци за ученици. Величко Атанасов, Главен инженер методическо управление, Дирекция Експлоатация и поддържане, представи видовете възобновяеми източници и продуктите, които се получават от тях. Учениците разгледаха различни модели на съоръжения и видеоматериали. В обученията се включиха ученици в 11 и 12 кл., дуална форма на обучение, със специалност Електрообзавеждане на производството от професионалните гимназии, партньори на ЧЕЗ.