missing image missing image missing image missing image
22.04.2021

Проведе се Тема 12 Влияние на климатичните промени върху електрическите мрежи от дигиталните уроци за ученици

На 22.04.2021 г. се проведе Тема 12 Влияние на климатичните промени върху електрическите мрежи. Величко Атанасов, Главен инженер методическо управление, Дирекция Експлоатация и поддържане, представи измененията, които настъпват в климатичните условия и влиянията, които оказват върху електроенергийната система, която се поддържа от ЧЕЗ. Бяха разгледани основните природни явления, които носят риск от настъпване на аварийни ситуации – мълнии, обледявания, силни ветрове, наводнения и др. Водещият показа и методи за изграждане на съоръженията, които се обслужват, за да бъдат минимизирани рисковете от повреждане и авариране. Онлайн урокът беше подкрепен и от автентични кадри от обследване с дрон след настъпили природни бедствия, които са заснети от наши колеги на терен, както и бяха показани видео материали от отстранявания на аварии в екстремни метеорологични условия. В обучението се включиха ученици в 11 и 12 кл., дуална форма на обучение, със специалност Електрообзавеждане на производството от професионалните гимназии, партньори на ЧЕЗ.