missing image missing image missing image missing image
25.03.2021

Проведе се Тема 9 „Оперативни схеми на електрически мрежи. Заместващи схеми на електропроводи“ от дигиталните уроци за ученици

На 25.03.2021 г. се проведе Тема 9 „Оперативни схеми на електрически мрежи. Заместващи схеми на електропроводи“ от дигиталните уроци за ученици. Величко Атанасов, Главен инженер методическо управление, Дирекция Експлоатация и поддържане, представи основните схеми, по които работят диспечерските звена в България в момента. Учениците разгледаха различни видове схеми, придружени от реални примери за присъединени електрически съоръжения. В обученията се включиха ученици в 11 и 12 кл., дуална форма на обучение, със специалност Електрообзавеждане на производството от професионалните гимназии, партньори на ЧЕЗ.