missing image missing image missing image missing image
12.01.2021

Проведоха се първите дигитални уроци за 2021 г. на учениците в дуална форма на обучение

На 06, 08 и 12 януари се проведоха първите дигитални уроци за 2021 г. на учениците в дуална форма на обучение. Темите „Въздушни мрежи СрН“ и „Качество на електрическата енергия“ бяха представени от д-р инж. Величко Атанасов, главен инженер Методическо управление. В обученията се включиха ученици в 11 и 12 кл., дуална форма на обучение, със специалност Електрообзавеждане на производството от професионалните гимназии, партньори – ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров“гр. София, ПГТС „Арх. Й. Миланов“, гр. Перник, ТПГ „Мария Кюри“, гр. Перник, ПГМЕТ, гр. Плевен. Дигиталните уроци помагат на учениците да получат повече знания и да разгледат примери от реална работна среда, които да доразвият и затвърдят наученото в училище.