missing image missing image missing image missing image
04.10.2018

Първи работен ден в ЧЕЗ за учениците от ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", гр. София, обучаващи се в дуална форма на обучение

Днес - 04.10.2018 г., е първият работен ден в ЧЕЗ за 7 ученици от 11 клас на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, гр. София, които участват в проекта Домино за дуална форма на обучение. В организирана среща учениците бяха запознати с правилата за безопасност при работа и получиха своите сертификати за I кв. гр., както и с организацията на провеждане на практическото обучение. Величко Атанасов, Зам. ръководител Направление, Дирекция Експлоатация и поддържане, представи на учениците новостите в сектор Енергетика и им пожела успех в начинанието. Учениците посетиха Диспечерския център на Дружество Разпределение, където инж. Генчо Денчев и колегите му ги допуснаха до реалната работна среда на професия Инженер енергиен диспечер. По-късно учениците получиха повече информация за корпоративната култура на компанията, от която вече са част.

С учениците са сключени трудови договори, като ангажиментът на компанията е да провежда практическо обучение с тях всяка седмица в рамките на 2 работни дни, а всеки от тях да бъде напътстван от наставник. Обучението на наставниците се състоя на 03.10.2018 г. в София, на което те бяха запознати с отговорната задача, която поемат към бъдещите ни колеги. Наставниците са представители на Дирекциите Експлоатация и поддържане и Мерене и управление на данни, а учениците са разпределени в Оперативни центрове на територията на гр. София. Всички ученици се запознаха със своите наставници – Борислав Илиев, Джейхан Барутев, Виктор Петров, Калин Василев, Николай Павлов, с които, сигурни сме, ще бъдат страхотен екип през цялата 2018/2019 уч. година. Пожелаваме успех на новите ни колеги!

Дирекция Човешки ресурси