missing image missing image missing image missing image
13.07.2020

ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ В ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ЧЕЗ СЕ ДИПЛОМИРАХА УСПЕШНО

През учебната 2019/2020 14 ученици получиха своите дипломи по специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – дуална форма на обучение от професионалните гимназии, партньори на ЧЕЗ – ПГМЕ “Н.Й. Вапцаров“, гр. София и ПГМЕТ – гр. Плевен.      

 

На 10 юли 2020 г. са проведе онлайн среща с наставниците на завършилите ученици от 12 клас.  12 наши колеги и доказани специалисти от дирекциите „Мерене и упраение на данни“ и „Експлоатация и поддържане“ бяха поздравени от Петър Холаковски, изпълнителен директор на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Г-н Холаковски благодари на колегите ни за тяхната работа с учениците, за положените грижи към тях и заяви, че ЧЕЗ ще разчита на тях за изграждането на успешни бъдещи специалисти.

 

На срещата бяха представени и обсъдени етапите на проект „Дуално обучение“, проучване на мотивацията на учениците, предизвикателствата, резултатите и бъдещото развитие на тази форма на обучение. Всеки от колегите ни сподели своите впечатления и опит и даде препоръки за бъдещото развитие и работа с учениците,

 

Благодарност към колегите изказаха също Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данни“ и Васил Василев, директор „Експлоатация и поддържане“. Г-жа Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“, също поздрави колегите ни и отбеляза, че проект „Дуално обучение“ е една от образователните инициативи на ЧЕЗ в подкрепа на професионалното образование и създаването на подготвени и мотивирани хора, които да намерят професионалната си реализация в българската електроенергетика. Всички присъстващи единодушно заключиха, че това е пътят за успешно развитие и задържане на младите хора в България.