missing image missing image missing image missing image
19.04.2019

Участие в кариерни изложения - Пролет 2019 г.

През изминалите два месеца ЧЕЗ подкрепи и взе участие в кариерни форуми на територията на различни висши учебни заведения в цялата страна. Заедно с нашите партньори – Технически университет-Варна, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Нов български университет, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Технически университет-София работим целенасочено в подкрепа на професионалната реализация на настоящите студенти и бъдещи наши колеги. Може би неслучайно започнахме пролетните кариерни изложения с ТУ-Варна под вдъхновяващото мото „ЗаЕдно в бъдещето“ и завършихме със своеобразна среща на бизнеса с образованието на изложението „Стажове 2019 г.“, отново в Технически университет, но този път в София. Благодарим на всички колеги от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, които взеха активно участие при представянето на възможностите за кариерно развитие, професиите и иновативните проекти в компанията. Благодарим и на всички мотивирани, целеустремени и търсещи хора, с които имахме удоволствието да се срещнем! Очакваме ви при нас!