missing image missing image missing image missing image
18.03.2021

Завръщане на дигиталните уроци в ЧЕЗ за учениците в дуална форма на обучение

На 18.03.2021 г. се завърнахме към дигиталните уроци, специално подготвени от обучители от ЧЕЗ за ученици в дуална форма на обучение. Водещ беше д-р инж. Величко Атанасов, Главен инженер Методическо управление в дирекция Експлоатация и поддържане в ЧЕЗ Разпределение АД. Темата беше "Монтаж и Поддържане на трансформатори. Видове Трафопостове". В срещата се включиха ученици в 11 и 12 кл., дуална форма на обучение, със специалност Електрообзавеждане на производството от професионалните гимназии, партньори – ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров“гр. София, ПГТС „Арх. Й. Миланов“, гр. Перник, ТПГ „Мария Кюри“, гр. Перник, ПГМЕТ, гр. Плевен. Учениците получиха допълнителни теоретични знания и научиха повече за работата на нашите колеги на терен.