missing image missing image missing image missing image

Стажантска програма

В динамична работна среда при нас могат да се реализират специалисти с различна образователна подготовка – електротехнически специалности, информационни технологии, икономика, финанси и др.

Разкрий своите възможности и потенциал