Студенти

ЧЕЗ Академия

missing image missing image missing image missing image
missing image missing image missing image missing image

Възможности за професионална реализация

Академия е насочена към студентите от техническите висши училища

Над 10 години ЧЕЗ работи активно със студентите - организира стажантски програми, предоставя възможност за работа на гъвкаво работно време, стимулира креативността им чрез различни конкурси и състезания.

Целта е създаване на възможности за професионална реализация и развитие в енергийния сектор на младите хора в България.

ЧЕЗ подкрепя висшето образование в България и чрез ЧЕЗ Академия за студенти компанията задълбочава партньорските отношения с висшите учебни заведения. Предоставя се възможност на младите хора да развият творческия си потенциал и увереност за правилния избор на професия.

Програмата включва провеждането на работни сесии и срещи веднъж в месеца на учебната година в офиса на ЧЕЗ, на адрес гр. София, бул. Цариградско шосе №159 (БенчМарк Бизнес център).

Възможностите за участниците в ЧЕЗ Академия са стажове и работа, влизане в реална работна среда, включване в работни групи и проекти на компанията, възможност за start-up компании.