missing image missing image missing image missing image

Преди да започнете

Попълнете вашите данни

Вашите данни ще бъдат използвани за .... Some plain text. Some plain text. Some plain text. Some plain text. Some plain text. Some plain text. Some plain text. Some plain text. Some plain text. Some plain text.

Изследвайте своите интереси

В различни етапи от своя живот човек има съответните нагласи и предпочитания, които определят в голяма степен избора му на професия и работно място. Изследвате своите интереси и намерете подходящата за вас работна среда и кариера

Работете бързо и без да се замисляте!

Бих искал да бъда толкова добър в работата си, че експертното ми мнение да бъде търсено постоянно.

В най-голяма степен съм удовлетворен от работата си, когато съм успял да интегрирам и управлявам усилията на другите.

Бих искал кариера, която ще ми осигури свободата да работя по свой начин и по своя програма.

Сигурността и стабилността в работата са по-важни за мен, отколкото свободата и автономността.

Винаги съм в търсене на идеи, които биха ми дали възможност да започна свое начинание.

Ще се почувствам успял в кариерата си само ако имам усещането, че реално съм допринесъл за общественото благо.

Бих искал кариера, при която да мога да разрешавам проблеми или да преодолявам изключително предизвикателни ситуации.

По-скоро бих напуснал организацията, в която работя, отколкото да работя нещо, което би ми попречило да постигам важни лични и семейни интереси.

Ще се почувствам успял в кариерата си само ако мога да развия своите технически и функционални умения до много високо ниво на компетентност.

Бих искал да ми бъде поверена голяма и сложна организация и да вземам решения, които засягат много хора.

В най-голяма степен съм удовлетворен от работата си, когато съм изцяло свободен да определям своите задачи, график и дейности.

По-скоро бих напуснал окончателно организацията, в която работя, отколкото да приема задача, която би застрашила положението ми в нея.

Да изградя собствен бизнес е по-важно за мен, отколкото да постигна висша мениджърска позиция в организацията на някой друг.

В най-голяма степен съм удовлетворен от кариерата си, ако съм успял да използвам своя талант в служба на другите.

Ще се почувствам успял в кариерата си само ако се сблъсквам и преодолявам много трудни предизвикателства.

Бих искал кариера, която ще ми позволи да интегрирам своите лични, семейни и трудови потребности.

Да стана старши функционален мениджър в областта, в която съм специалист, е по-привлекателно за мен, отколкото да стана генерален директор.

Ще се почувствам успял в кариерата си само ако стана генерален директор в някоя организация.

Ще се почувствам успял в кариерата си само ако постигна пълна автономност и независимост.

Търся такава работа в организациите, която ще ми даде чувство за сигурност и стабилност.

В най-голяма степен съм удовлетворен от кариерата си, когато съм успял да изградя нещо, което е изцяло резултат на моите собствени идеи и усилия.

Да използвам уменията си, за да направя света по-добро място за живеене и работа, е по-важно за мен, отколкото да постигна висша мениджърска позиция.

В най-голяма степен съм удовлетворен от кариерата си, когато съм разрешил проблеми, изглеждащи неразрешими, или съм се справил с на пръв поглед невъзможни ситуации.

Ще се чувствам успял в живота само ако съм бил способен да балансирам между своите лични, семейни и кариерни изисквания.

По-скоро бих напуснал организацията си, отколкото да работя различни неща на различни позиции, което би ме отдалечило от моята експертна област.

Да стана генерален директор е по-привлекателно за мен, отколкото да стана функционален мениджър в областта, в която съм експерт.

Възможността да работя по свой начин, освободен от правила и ограничения, е по-важен за мен, отколкото сигурността.

В най-голяма степен съм удовлетворен от работата си, когато чувствам, че притежавам пълна финансова и професионална сигурност.

Ще се почувствам успял в кариерата си само ако съм създал или изградил нещо, което е изцяло мой продукт или идея.

Бих искал да имам кариера, която допринася реално за хуманизма и за обществото.

Търся възможности за работа, които да са силно предизвикателство пред моите умения за решаване на проблеми и/или конкурентоспособност.

Балансирането между изискванията на личния и професионалния живот е по-важно за мен, отколкото постигането на мениджърска позиция на високо ниво.

В най-голяма степен съм удовлетворен от работата си, когато съм успял да използвам своите специални умения и талант.

По-скоро бих напуснал организацията си, отколкото да приема работа, която би ме отдалечила от пътя към висшите ръководни позиции.

По-скоро бих напуснал организацията си, отколкото да приема работата, която би намалила автономността и свободата ми.

Бих искал кариера, която ще ми донесе усещане за сигурност и стабилност.

Бих искал да започна и да изградя свой собствен бизнес.

По-скоро бих напуснал организацията си, отколкото да приема предложение, което би подкопалo способността ми да служа на другите.

Работата върху проблеми, които са почти неразрешими, е по-важна за мен, отколкото постигането на висша ръководна позиция.

Винаги съм търсил/а възможности за работа, която в най-малка възможна степен да пречи на личните или семейните интереси.