missing image missing image missing image missing image

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Желателно е да попълните всички полета

Назад
I. Лични данни
II. Допълнителна информация
III. Образование
IV. Предпочитана област за професионално развитие * Моля, отбележете до три професионални области, в които бихте искали да участвате в
Стажантска програма 2017, като ги подредите от 1 до 3 (1 - най-предпочитана и т.н.)
V. Предпочитан град за провеждане на стаж
VI. Времеви възможности и продължителност на стажа
Имам участие в Проект "Студентски практики":
Предпочитан месец за започване на стажа: