missing image missing image missing image missing image
CEZ Bulgaria EAD

Contacts

159, Tsariradsko shose Blvd.
1784, Sofia, Bulgaria

 

careers@cez.bg; stajanti@cez.bg

02/ 895 9377
02/ 895 9387

Предоставените във формата за контакт лични данни ще бъдат обработвани с цел изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и ще бъдат използвани за удостоверяване на Вашата самоличност и надлежното разглеждане на Вашето искане. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи за периода на разглеждане на Вашето искане и в срок до 5 години от подаването на Вашето заявление, с цел осигуряване на съответните доказателства при започване на евентуални съдебни или административни процедури. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, за дружеството ЧЕЗ ИКТ България АД, което е оператор на информационните системи, както и за дружеството ЧЕЗ България ЕАД, към което е назначено Длъжностното лице по защита на личните данни.
Contact us